Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel

Trường hợp muốn chạy nhiều domain cho 1 source code chạy trên hosting, chúng ta sử dụng chức năng Parked Domains.

Để thêm Parked Domains, bạn đăng nhập trang quản trị, kéo xuống phần quản lý domain, click chọn Parked Domains

 

 

Nhập domain cần thêm

Click Add Domain để hoàn thành.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 3277 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel
Viewed 3290 times since Fri, Sep 11, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 3548 times since Fri, Sep 11, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 3147 times since Wed, Aug 26, 2015