Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel

Trường hợp muốn chạy nhiều domain cho 1 source code chạy trên hosting, chúng ta sử dụng chức năng Parked Domains.

Để thêm Parked Domains, bạn đăng nhập trang quản trị, kéo xuống phần quản lý domain, click chọn Parked Domains

 

 

Nhập domain cần thêm

Click Add Domain để hoàn thành.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 3203 times since Wed, Aug 26, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 3227 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 1343 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel
Viewed 2822 times since Fri, Sep 11, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 3497 times since Mon, Jul 18, 2016