Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel

Trường hợp muốn chạy nhiều domain cho 1 source code chạy trên hosting, chúng ta sử dụng chức năng Parked Domains.

Để thêm Parked Domains, bạn đăng nhập trang quản trị, kéo xuống phần quản lý domain, click chọn Parked Domains

 

 

Nhập domain cần thêm

Click Add Domain để hoàn thành.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 4165 times since Mon, Aug 17, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 3052 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 1397 times since Mon, Jan 13, 2020
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 4881 times since Tue, Aug 25, 2015