Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel

Trường hợp muốn chạy nhiều domain cho 1 source code chạy trên hosting, chúng ta sử dụng chức năng Parked Domains.

Để thêm Parked Domains, bạn đăng nhập trang quản trị, kéo xuống phần quản lý domain, click chọn Parked Domains

 

 

Nhập domain cần thêm

Click Add Domain để hoàn thành.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel
Viewed 2094 times since Fri, Sep 11, 2015
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 2611 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 552 times since Tue, Dec 3, 2019
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 1523 times since Fri, Feb 15, 2019
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 2080 times since Tue, Aug 25, 2015