Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 3134 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 3103 times since Sat, Sep 5, 2015
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 3840 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 3099 times since Sun, Jan 3, 2016
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 4741 times since Tue, Aug 18, 2015