Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 908 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 800 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 1051 times since Sun, Jan 3, 2016
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 1314 times since Tue, Aug 18, 2015