Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 2052 times since Tue, Aug 18, 2015
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 1418 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 1598 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 1220 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 1306 times since Sat, Sep 5, 2015