Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 3743 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 4212 times since Sun, Jan 3, 2016
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 4390 times since Mon, Aug 17, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 5850 times since Tue, Aug 18, 2015
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 3907 times since Thu, Sep 10, 2015