Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn reset password cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần reset password -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Change Login Info"

Nhập password mới của hosting -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 2877 times since Sun, Jan 3, 2016
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 2246 times since Mon, Aug 24, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3343 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2237 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 2355 times since Mon, Aug 24, 2015